Καμπυλωμέμοι οδηγοί οροφής Κnauf CD 0.6 / 3.000 mm